Refraktometr v potravinářském průmyslu a rostlinné výrobě

Pro účely kontroly kvality potravin nebo pro kontrolu v průběhu technologického procesu v potravinářství či rostlinné výrobě, lze použít jak univerzálních, tak i specializovaných jednoúčelových refraktometrů.

Včelí med

Tímto refraktometrem na včelí med mohou potravináři i samotní včelaři změřit obsah vody a dle odečteného výsledku stanovit kvalitu medu.

Vinná réva

Refraktometr pro vinaře (pěstitele vinné révy) spatřil světlo světa díky našemu vlastnímu vývoji a je určen primárně pro stanovení cukernatosti hroznové šťávy. Tento druh refraktometru někdy bývá nazýván též jako moštoměr či ještě obecněji jako cukroměr, ačkoliv tato měřidla pracují na jiném principu. Ovšem účel, ke kterému se používají, je stejný - měření obsahu cukru ve vodném roztoku.
Cukernatost lze měřit jakýmkoliv univerzálním refraktometrem se stupnicí Brix, ovšem typ určený vinařům je výjimečný tím, že kromě této univerzální "cukroměrné" stupnice, má ještě další stupnice, které se používají speciálně pro stanovení cukernatosti hroznů. V České republice a na Slovensku se používá stupnice normalizovaného moštoměru (°NM, °ČNM), v Rakousku Klosterneuburský moštoměr (°KMW, °Kl, °Babo) a v Německu Oechsleho moštoměr (°Oe), takže vinař s refraktometrem od nás může porovnat cukernatost i podle mezinárodních měřítek.
Do měřidla jsme zabudovali také stupnici pro odhad přirozeného množství alkoholu v hroznové šťávě, která je sestavena dle tabulky přílohy českého zákona č. 321/2004 Sb. – zákona o vinohradnictví a vinařství.

Cukerné roztoky

Pokud v technologii upřednostňujete jednoduchost, nabízíme kompletní řadu jednostupnicových modelů pro měření cukernatosti. Cukernatost sirupu, ovocné šťávy, zeleninové šťávy, mléčných nápojů, ale i koncentraci libovolné látky ve vodném roztoku změříte refraktometry série Brix. Podle předpokládané cukernatosti měřeného roztoku si zvolte rozsah stupnice a vyberte si jeden z následujících typů:

Potřebujete-li měřit cukerné roztoky a zároveň slané nálevy, není třeba zakoupit dva různé modely. V naší nabídce se nachází také kombinovaný model se "slanou" a "sladkou" stupnicí (slanost v rozsahu 0 až 28 %, cukernatost v rozsahu 0 až 32 °Bx).

Destiláty, pálenky

Před samotnou výrobou destilátu, je nutné správně připravit ovocnou břečku. Pro kontrolu procesu zrání (dynamiky úbytku cukru) kvasu (ovocné břečky) doporučujeme refraktometr na kvas v rozsahu 0 až 32 °Bx.

Pro měření obsahu alkoholu v již hotové pálence nabízíme dva typy refraktometrů.

Nejčastěji používaným je refraktometr měřící objemová procenta alkoholu. Je vhodný pro měření "Voltů" (%VOL = objemové procento) domácích ovocných pálenek jako slivovice, meruňkovice, broskvovice, whiskey, bourbon.

Méně používaným typem je refraktometr měřící hmotnostní procenta alkoholu.

Pivo, pivovarnictví, Homebrewing

Při vaření piva (jak v pivovaru, tak i doma) lze použít refraktometr pro měření obsah cukru v pivní mladině. Refraktometrem lze měřit nejen cukernatost pivní mladiny v rozsahu 0 až 32 °Bx, ale také její specifickou hmotnost.

Slané roztoky

Slanost roztoku potravinářských nálevů a slaných roztoků se měří ve dvou úrovních podrobnosti. Více naředěné roztoky se měří v promilích, méně ředěné roztoky v procentech.

Na málo slané roztoky se používá refraktometr, který byl původně určen především jako refraktometr pro mořské akvaristy. Je vybaven dvěma stupnicemi - stupnicí pro již zmíněnou salinitu (rozsah 0 až 100 ‰) a stupnicí pro určení hustoty (rozsah 1000 až 1070 kg/m3). Hodí se také například pro velmi zředěné slané roztoky, měření slané minerální vody či ke kontrole vody pro omývání mořských ryb.

Pro silné slané nálevy, kdy potřebujeme měřit slanost v procentech, je určen refraktometr pro pekaře měří slanost v rozsahu 0 až 35 %. Vhodný pro měření slaných roztoků při výrobě slaných sýrů (např. Jadel, Balkánský sýr), nakládání masa před grilováním a podobně. Někdy se můžete setkat s pojmenováním "lákoměr".

Potřebujete-li měřit slané nálevy a zároveň cukerné roztoky, netřeba kupovat dva modely. S výhodou lze použít model se "slanou" a "sladkou" stupnicí (slanost v rozsahu 0 až 28 %, cukernatost v rozsahu 0 až 32 °Bx).

Mléko, mléčné nápoje, mléčné výrobky

Pro stanovení kvality čerstvě nadojeného mléka nabízíme refraktometr na měření obsahu vody v mléku (kravské mléko, kozí mléko, ovčí mléko).

V průběhu technologického procesu přípravy mléčných nápojů je možné použít univerzální refraktometr 0 až 32 °Bx.

V případě, že by maximální hodnota 32 °Bx nebyla dostatečná (např. při výrobě zmrzlin), nabízíme univerzální refraktometr 0 až 50 °Bx.

Sojové mléko, energetické nápoje

Pro kontrolu kvality sojového mléka, které se používá pro přípravu energeticky hodnotných drinků, je možné použít speciální refraktometr. Ten má dvě stupnice - stupnici pro určení koncentrace sojového mléka a univerzální stupnici 0 až 32 °Bx. Lze jej tedy použít i pro měření nejběžnějších cukerných roztoků nebo výše uvedených klasických mléčných nápojů.

Rostlinné oleje a olejové emulze

Na měření olejových emulzí doporučujeme dva modely. Refraktometr na olejové emulze (s rozsahem stupnice 0 až 20 °Bx) a refraktometr na emulze s nízkými koncentracemi (s pohodlnějším odečetem nízkých hodnot, s rozsahem stupnice 0 až 10 °Bx).

K měření rostlinných olejů je určen refraktometr se stupnicí Brix (rozsah stupnice 58 až 92 °Bx).