Stanovení cukernatosti moštu

Tato pomůcka je určena všem, kdo potřebují převádět cukernatost roztoku mezi různými stupnicemi cukernatosti (sladkosti). Jelikož je každá stupnice založena na jiném principu stanovení obsahu cukru, výsledné hodnoty nejsou a ani nemohou být absolutně přesné. Jsou však dostatečné pro praktické využití.

Zadání

Hodnota  
Procento necukrů %
Relativní hustota roztoku

Výsledky

Stupnice Brix   °Bx
Normalizovaný moštoměr   °NM
Oechsleho moštoměr   °Oe
Klosterneuburský moštoměr   °KMW
Stupnice Baumé ()   °Bé
Stupnice Balling   °Bg
Stupnice Plató   °P
Hustota měřeného roztoku   g/cm3

Pro měření cukernatosti bobulí je určen refraktometr RWN10-ATC, který obsahuje stupnice Československého normalizovaného moštoměru (°ČNM, °NM), Klosterneuburského moštoměru (°KMW, °Kl, Babo), Oechsleho moštoměru (°Oe) a univerzální stupnici Brix (°Bx). Kromě nich obsahuje i stupnici pro odhad přirozeného obsahu alkoholu %VOL dle naměřené cukernatosti Československým normalizovaným moštoměrem (viz příloha zákona č. 321/2004 Sb.).


Tabulka cukernatosti hroznů pro vína s přívlastkem

Víno s přívlastkem Československý normalizovaný moštoměr [°NM]
Kabinet Vyrábí se z hroznů, které dosáhly nejméně 19 stupňů přírodní cukernatosti.
Pozdní sběr Vyrábí se z hroznů, které dosáhly nejméně 21 stupňů přírodní cukernatosti.
Výběr z hroznů vyrábí se z hroznů, které dosáhly nejméně 24 stupňů přírodní cukernatosti.
Výběr z bobulí Vyrábí se z vybraných bobulí, které dosáhly nejméně 27 stupňů přírodní cukernatosti.
Výběr z cibéb Vyrábí se z vybraných bobulí, které dosáhly nejméně 32 stupňů přírodní cukernatosti.
Ledové víno Vyrábí se z hroznů, které byly sklizeny při teplotách minus 7 °C a nižších, v průběhu sklizně a zpracování zůstaly zmrazeny a získaný mošt vykazoval nejméně 27 stupňů přírodní cukernatosti.
Slámové víno Vyrábí se z hroznů, které byly před zpracováním skladovány na slámě či rákosu nebo byly zavěšeny ve větraném prostoru po dobu alespoň 3 měsíců a získaný mošt vykazoval nejméně 27 stupňů přírodní cukernatosti.

Ballingův hustoměr, stupnice Brix, Mas Sacch, hmotnostní procento cukru

Udává počet kilogramů cukru ve 100 kg čistého cukerného roztoku při 20 °C. Stejný poměr byl použit při návrhu stupnice podle Brixe určené pro měření hustoty roztoku refraktometrem.

Československý normalizovaný moštoměr

Používá se ke stanovení cukernatosti moštu na území České republiky a Slovenska. Do jeho stupnice je zahrnut také vliv necukrů. Výsledky měření udávají počet kilogramů cukru ve 100 l moštu (°NM někdy též °ČNM). Stupnice je v rozsahu 10 - 30 °NM.

Klosterneuburský moštoměr, Klosterneuburg - Mostwaage, Babo

Používá se především na území Rakouska a Maďarska. V roce 1861 ji vytvořil baron August Wilhelm von Babo (odtud také někdy používané označení °Babo, i když oficiální označení je °KMW, u nás se ještě uvádí °Kl) a byla používána na celém území bývalého Rakousko-Uherska. Do jeho stupnice je zahrnut také vliv necukrů. Výsledky měření udávají počet kilogramů cukru na 100 kg moštu.
Na uzemí bývalého Československa byla později nahrazena stupnicí Československého normalizovaného moštoměru.

Oechsleho moštoměr

Používá se na především území Německa a Švýcarska. Ve stupnici není zahrnut obsah necukrů - ty se do výsledku měření zahrnují empiricky, na základě přírodních podmínek pro zrání vína. I proto se na území Německa používají maličko odlišné stupně Oechsle než ve Švýcarsku.
Přepočet na stupně normalizovaného moštoměru je tedy jen přibližný, uvažuje se, že v nepříznivých letech obsahuje mošt 3 % necukrů (méně cukru, více kyselin) a v příznivých letech 2 %.