Odhad výtěžku alkoholu z ovoce

Tento výpočet je pomůckou pro orientační odhad výtěžnosti alkoholu z ovocných plodů, ze kterých připravujete ovocnou břečku pro alkoholové kvašení (rmut).

Refraktometrem můžete změřit přímo rmut, ve kterém je však určité procento pevných látek (tzv. necukrů), o které je nutné odhad množství cukru snížit. U filtrátu se uvažuje, že necukry již neobsahuje.

Plody, ze kterých připravuji kvas
Měřil jsem před začátkem kvašení (šťáva BEZ ALKOHOLU)
Naměřená cukernatost °Bx (doporučujeme refraktometr RBR32-ATC)
Chci destilát obsahující objemových procent alkoholu (doporučujeme refraktometr RAL1)

Při správném zpracování dostanete ze 100 l měřeného roztoku až litrů destilátu.