Stanovení obsahu vody v mléku

Tento výpočet je určen pro uživatele refraktometru RMK2 pro stanovení obsahu vody v mléku.

Pro stanovení obsahu vody v mléku je potřeba provést dvě měření - poprvé mléka neředěného a podruhé mléka ředěného.

Naměřená hodnota neředěného mléka %
Naměřená hodnota mléka ředěného vodou %

Ředěné mléko obsahuje % přidané vody.
Výsledky získané touto metodou dosahují přesnosti ± 5 % přidaného obsahu vody.