Výpočet salinity (slanosti) roztoku

Příprava roztoku

Hmotnost soli g
Objem vody ml
Teplota vody °C

Celková hmotnost roztoku: g

Výsledná salinita (slanost) roztoku:

Bod nasycení: (maximální salinita - další sůl navíc se již nerozpustí)

Doporučené refraktometry na výsledný roztok:


Měření roztoku

Naměřená salinita roztoku
Hmotnost měřeného roztoku g
Teplota měřeného roztoku °C

Hmotnost rozpuštěné soli: g

Objem vody v roztoku: ml

Doporučené refraktometry na výsledný roztok: