Výpočet cukernatosti roztoku

Tento výpočet pomáhá určit, jak velké množství vody je potřeba, pokud z koncentrovaného cukerného sirupu chceme vyrobit cukerný roztok určité výsledné sladkosti.

Příklad: pokud 100 g cukerného sirupu, u kterého naměříme cukernatost 62 °Bx, naředíme 540 g čisté vody, dostaneme roztok s výslednou cukernatostí 9.7 °Bx.

Cukernatost sirupu (koncentrátu)

°Bx (gramů cukru ve 100 g vodného roztoku)

Mísící poměr

1: dílů vody

Cukernatost výsledného roztoku:   °Bx (gramů cukru ve 100 g vodného roztoku)

Doporučené refraktometry na koncentrát:  

Doporučené refraktometry na výsledný roztok:  


Stupeň Brix (°Bx)

Stupně Brix (symbol °Bx) se používají při měření poměru hmotnosti cukru a vody, ve které je dané množství cukru rozpuštěno. Měří se buď sacharimetrem, který měří hustotu kapaliny, nebo snadněji refraktometrem. 100 g roztoku 25 °Bx obsahuje 25 g cukru. Jinými slovy, ve 100 g cukerného roztoku je 25 g cukru a 75 g vody.

Obvyklé koncentrace cukru vybraných šťáv a roztoků

Název °Bx
olejové emulze s vodou 0 až 7
rajčatová šťáva 3 až 6
broskvová šťáva 6 až 12
pomerančová šťáva 6 až 13
jablečná šťáva, limonády sycené CO2 12 až 18
mléčné nápoje 16 až 21
ovocné koncentráty 42 až 68
kondenzované mléko 52 až 68
rostlinný olej 57 až 90
cukrový sirup 58 až 80
ovocný džem 60 až 70