Konfigurátor speciálního digitálního refraktometru MISCO

Váš digitální refraktometr MISCO

Nápověda ke konfigurátoru, ceny, doprava

Pokud jste v naší nabídce nenalezli vhodný refraktometr, nabízíme vám unikátní možnost sestavení speciálního digitálního refraktometru MISCO s 1 až 5 stupnicemi dle vašeho výběru.

Platba za refraktometr – po provedení objednávky vám zašleme zálohovou fakturu. Výroba přístroje bude zahájena po připsání fakturované částky na náš účet.

Doprava refraktometru je zdarma a bude provedena prostřednictvím našeho smluvního partnera DPD. Termín dodání je cca 2 týdny od zahájení výroby (od zaplacení).

Budete-li mít ke konfigurátoru či výslednému přístroji nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Zatím jste nevybrali žádnou stupnici - databáze dostupných stupnic je uvedena níže.
Pomocí tlačítka vložíte vybranou stupnici do refraktometru.

Obory činnosti


Databáze stupnic pro digitální refraktometr MISCO (326)

ID Název stupnice Rozsah stupnice
Rozlišení
Přesnost
625
AdBlue - kapalné aditivum pro dieselové motory AUS32
% hmotnost/hmotnost
0 až 51 %
0.1
0.1
311
Amoniak (NH3)
% objem/objem
0 až 38 %
0.1
0.1
310
Amoniak (NH3)
% hmotnost/hmotnost
0 až 30 %
0.1
0.1
315
Amoniak (NH3)
bod tuhnutí
0 až -84 °C
1
2
313
Amoniak (NH3)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 0.894
0.001
0.001
312
Amoniak (NH3)
hustota
0.998 až 0.892 g/cm3
0.001
0.001
389
Aqua Quench 260 - Houghton
0 až 50 %
0.1
0.5
4
Brix
0 až 56 °Bx
0.1
0.1
3
Brix
0 až 85 °Bx
0.1
0.1
362.1
Bromid draselný (KBr)
% hmotnost/hmotnost
0 až 40 %
0.1
0.1
366
Bromid draselný (KBr)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.381
0.001
0.001
365
Bromid draselný (KBr)
hustota
0.998 až 1.378 g/ml
0.001
0.001
368
Bromid draselný (KBr)
bod tuhnutí
0 až -17 °C
1
1
166
Brzdová kapalina - DOT3
bod varu
118 až 252 °C
1
5
61
Brzdová kapalina - DOT3
% vody
0 až 6 %
0.1
0.5
63
Brzdová kapalina - DOT3 - HT
% vody
0 až 6 %
0.1
0.5
167
Brzdová kapalina - DOT3 - HT
bod varu
107 až 292 °C
1
5
65
Brzdová kapalina - DOT4
% vody
0 až 6 %
0.1
0.5
66
Brzdová kapalina - DOT4
bod varu
143 až 278 °C
1
5
67
Brzdová kapalina - DOT4+
% vody
0 až 6 %
0.1
0.5
68
Brzdová kapalina - DOT4+
bod varu
158 až 293 °C
1
6
316
Chlorid amonný, salmiak (NH4Cl)
% hmotnost/hmotnost
0 až 24 %
0.1
0.1
319
Chlorid amonný, salmiak (NH4Cl)
specifická hmotnost (D20/20)
1.0000 až 1.0693
0.0001
0.0002
318
Chlorid amonný, salmiak (NH4Cl)
hustota
0.9982 až 1.0674 g/cm3
0.0001
0.0002
181
Chlorid draselný (KCl)
% hmotnost/hmotnost
0 až 24 %
0.1
0.1
183
Chlorid draselný (KCl)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.1643
0.001
0.001
182
Chlorid draselný (KCl)
hustota
1.000 až 1.162 g/cm3
0.001
0.001
86
Chlorid hořečnatý (MgCl2)
% hmotnost/hmotnost
0 až 30 %
0.1
0.1
87
Chlorid hořečnatý (MgCl2)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.276
0.001
0.001
89
Chlorid hořečnatý (MgCl2)
bod tuhnutí
0 až -33 °C
1
1
90
Chlorid hořečnatý (MgCl2)
Parts Per Thousands
0 až 300 ppt
0.1
1
91
Chlorid hořečnatý (MgCl2)
0 až 30 g /100 g
0.1
0.1
448
Chlorid lithný (LiCl)
hustota
0.998 až 1.179 g/cm3
0.001
0.0005
446
Chlorid lithný (LiCl)
% hmotnost/hmotnost
0 až 30 %
0.1
0.1
447
Chlorid lithný (LiCl)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.181
0.001
0.0005
74
Chlorid sodný, kuchyňská sůl (NaCl)
% hmotnost/hmotnost
0 až 26 %
0.1
0.1
702
Chlorid sodný, kuchyňská sůl (NaCl)
stupnice Baumé
0 až 25 °Bé
0.1
0.1
78
Chlorid sodný, kuchyňská sůl (NaCl)
Parts Per Thousands
0 až 264 ppt
0.1
1
75
Chlorid sodný, kuchyňská sůl (NaCl)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.204
0.001
0.001
77
Chlorid sodný, kuchyňská sůl (NaCl)
bod tuhnutí
0 až -21 °C
0.1
0.5
163
Chlorid sodný, kuchyňská sůl (NaCl)
hustota
0.998 až 1.202 g/cm3
0.001
0.001
168
Chlorid sodný, kuchyňská sůl (NaCl)
nasycení
0 až 100 %
1
0.5
79
Chlorid sodný, kuchyňská sůl (NaCl)
0 až 26.4 g /100 g
0.1
0.1
80
Chlorid vápenatý (CaCl2)
% hmotnost/hmotnost
0 až 40 %
0.1
0.1
84
Chlorid vápenatý (CaCl2)
Parts Per Thousands
0 až 400 ppt
0.1
1
81
Chlorid vápenatý (CaCl2)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.3957
0.001
0.001
85
Chlorid vápenatý (CaCl2)
0 až 40 g /100 g
0.1
0.1
83
Chlorid vápenatý (CaCl2)
bod tuhnutí
0 až -54 °C
0.1
1
836
Chlorid zinečnatý (ZnCl2)
% hmotnost/objem (hmotnostní koncentrace)
0 až 40 %
0.1
0.1
45
Diethylenglykol (DEG)
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.1
639
Diethylenglykol (DEG)
objemové procento vody
100 až 0 %
0.1
0.1
591
Diethylenglykol (DEG)
hmotnostní obsah vody
100 až 0 %
0.1
0.1
46
Diethylenglykol (DEG)
% hmotnost/hmotnost
0 až 100 %
0.1
0.1
588
Diethylenglykol (DEG)
bod varu
100 až 180 °C @ 760 mmHg
1
2
48
Diethylenglykol (DEG)
bod tuhnutí
0 až -45 °C
1
1
49
Diethylenglykol (DEG)
specifická hmotnost (D20/20)
1.0000 až 1.1184
0.0001
0.0001
340
Diglycolamine (Huntsman DGA®)
% hmotnost/objem (hmotnostní koncentrace)
0 až 100 %
0.1
0.25
239
DowFrost (PG)
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.1
238
DowFrost (PG)
% hmotnost/hmotnost
0 až 100 %
0.1
0.1
240
DowFrost (PG)
bod tuhnutí
0 až -67 °C
1
1
409
DowFrost (PG)
specifická hmotnost (D25/25)
1.000 až 1.054
0.001
0.001
246
DowFrost HD (PG)
% hmotnost/hmotnost
0 až 100 %
0.1
0.1
247
DowFrost HD (PG)
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.1
248
DowFrost HD (PG)
bod tuhnutí
0 až -51 °C
1
1
262
DowTherm 4000 (EG)
% hmotnost/hmotnost
0 až 100 %
0.1
0.1
264
DowTherm 4000 (EG)
bod tuhnutí
0 až -48 °C
1
1
263
DowTherm 4000 (EG)
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.1
266
DowTherm 4000 (EG)
Burst Point
0 až -29 °C
1
1
268
DowTherm 4000 (EG)
bod varu
100 až 145 °C @ 101 kPa
1
1
256
DowTherm SR1 - (EG)
bod tuhnutí
0 až -50 °C
1
1
255
DowTherm SR1 - (EG)
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.1
260
DowTherm SR1 - (EG)
bod varu
100 až 197 °C @ 101 kPa
1
1
254
DowTherm SR1 - (EG)
% hmotnost/hmotnost
0 až 100 %
0.1
0.1
810
Dusičnan amonný, ledek amonný, amoniumnitrát (NH4NO3)
% hmotnost/hmotnost
0 až 55 %
0.1
0.1
452
Dusičnan sodný, chilský ledek, nitratin (NaNO3)
% hmotnost/hmotnost
0 až 40 %
0.1
0.1
453
Dusičnan sodný, chilský ledek, nitratin (NaNO3)
hustota
0.998 až 1.3175 g/cm3
0.001
0.001
454
Dusičnan sodný, chilský ledek, nitratin (NaNO3)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.3199
0.001
0.001
586
EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.046
0.001
0.0005
583
EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová)
% hmotnost/hmotnost
0 až 8 %
0.1
0.1
584
EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová)
0 až 80 g/l
1
1
585
EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová)
hustota
0.998 až 1.045 g/cm3
0.001
0.0005
805
Ethanol (Pivo)
% ABV (Distillation Only)
0 až 30 %
0.1
0.2
37
Ethanol, ethylalkohol, etanol alkohol, líh
% hmotnost/hmotnost - při 20 °C
90 až 100 %
0.1
0.5
38
Ethanol, ethylalkohol, etanol alkohol, líh
proof spirit
186 až 200 °proof - při 20 °C
0.1
0.5
35
Ethanol, ethylalkohol, etanol alkohol, líh
specifická hmotnost (D20/20)
0.820 až 0.790
0.001
0.001
33
Ethanol, ethylalkohol, etanol alkohol, líh
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 0.869
0.001
0.001
32
Ethanol, ethylalkohol, etanol alkohol, líh
% hmotnost/hmotnost - při 20 °C
0 až 70 %
0.1
0.2 / 0.2 / 1.0
34
Ethanol, ethylalkohol, etanol alkohol, líh
proof spirit - při 20 °C
0 až 153 ° proof
1
0.5
686
Ethanol, ethylalkohol, etanol alkohol, líh
hustota - při 20 °C
0.998 až 0.867 g/cm3
0.001
0.001
30
Ethanol, ethylalkohol, etanol alkohol, líh
bod tuhnutí
0 až -46 °C
0.1
1
687
Ethanol, ethylalkohol, etanol alkohol, líh
hustota - při 20 °C
0.789 až 0.818 g/cm3
0.001
0.001
36
Ethanol, ethylalkohol, etanol alkohol, líh
% objem/objem - při 20 °C
93 až 100 %
0.1
0.25
685
Ethanol, ethylalkohol, etanol alkohol, líh
proof spirit
186 až 200 °proof - při 60 °F
0.1
0.5
31
Ethanol, ethylalkohol, etanol alkohol, líh
% objem/objem - při 20 °C
0 až 76 %
0.1
0.2 / 0.2 / 1.0
15
Ethylenglykol, mono-etylenglykol (MEG)
specifická hmotnost (D20/20)
1.0000 až 1.1153
0.0001
0.0001
379
Ethylenglykol, mono-etylenglykol (MEG)
hustota
0.9980 až 1.1130 g/cm3
0.0001
0.0002
11
Ethylenglykol, mono-etylenglykol (MEG)
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.1
14
Ethylenglykol, mono-etylenglykol (MEG)
bod tuhnutí
0 až -59 °C
1
1
12
Ethylenglykol, mono-etylenglykol (MEG)
% hmotnost/hmotnost
0 až 100 %
0.1
0.1
381
Ethylenglykol, mono-etylenglykol (MEG)
bod varu
100 až 152 °C
1
1
465
Ethylenglykol, mono-etylenglykol (MEG) - % Voda
% vody (objem/objem)
100 až 0 %
0.1
0.1
621
Ford L247B Engine Coolant
% objem/objem
0 až 90 %
0.1
0.1
623
Ford L247B Engine Coolant
bod tuhnutí
0 až -52 °C
1
1
461
Ford OAT Engine Coolant
bod tuhnutí
0 až -50 °C
1
1
459
Ford OAT Engine Coolant
% objem/objem
0 až 60 %
0.1
0.1
116
Fosforečnan sodný, fosforečnan trisodný (Na3PO4)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.099
0.001
0.0004
115
Fosforečnan sodný, fosforečnan trisodný (Na3PO4)
% hmotnost/hmotnost
0 až 8 %
0.1
0.05
52
Fruktóza
% hmotnost/hmotnost
0 až 85 %
0.1
0.1
393
G05 - Glysantin Engine Coolant
% hmotnost/hmotnost
0 až 81 %
0.1
0.1
395
G05 - Glysantin Engine Coolant
bod tuhnutí
0 až -50 °C
1
1
397
G05 - Glysantin Engine Coolant
hustota
0.9980 až 1.1060 g/cm3
0.0001
0.0001
392
G05 - Glysantin Engine Coolant
% objem/objem
0 až 80 %
0.1
0.1
53
Glukóza, D-glukóza, dextróza, hroznový cukr
% hmotnost/hmotnost
0 až 85 %
0.1
0.1
19
Glycerol, glycerín
bod tuhnutí
0 až -43 °C
1
1
17
Glycerol, glycerín
% hmotnost/hmotnost
0 až 100 %
0.1
0.1
20
Glycerol, glycerín
specifická hmotnost (D20/20)
1.0000 až 1.2633
0.0001
0.0002
16
Glycerol, glycerín
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.1
457
Hydrogenfosforečnan draselný (K2HPO4)
hustota
0.998 až 1.086 g/cm3
0.001
0.001
456
Hydrogenfosforečnan draselný (K2HPO4)
% hmotnost/hmotnost
0 až 10 %
0.1
0.1
458
Hydrogenfosforečnan draselný (K2HPO4)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.088
0.001
0.001
758
Hydroxid draselný, louh draselný, draselný hydrát (KOH)
% hmotnost/hmotnost
0 až 50 %
0.1
0.1
759
Hydroxid draselný, louh draselný, draselný hydrát (KOH)
hustota
0.998 až 1.502 g/ml
0.001
0.001
760
Hydroxid draselný, louh draselný, draselný hydrát (KOH)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.505
0.001
0.001
154
Hydroxid sodný, louh sodný, natron, E524 (NaOH)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.4325
0.001
0.001
153
Hydroxid sodný, louh sodný, natron, E524 (NaOH)
hustota
0.998 až 1.430 g/cm3
0.001
0.001
152
Hydroxid sodný, louh sodný, natron, E524 (NaOH)
% hmotnost/hmotnost
0 až 40 %
0.1
0.1
54
Invertní (invertovaný) cukr
% hmotnost/hmotnost
0 až 85 %
0.1
0.1
43
Isopropylalkohol, Isopropanol, IPA (C3H8O)
specifická hmotnost (D20/20)
1.0000 až 0.8431
0.001
0.001 Avg.
44
Isopropylalkohol, Isopropanol, IPA (C3H8O)
dynamická viskozita, vazkost
1.000 až 2.582 cP
0.01
0.01
435
Isopropylalkohol, Isopropanol, IPA (C3H8O)
Parts Per Thousands
0 až 800 ppt
1
25 Avg.
434
Isopropylalkohol, Isopropanol, IPA (C3H8O)
hustota
0.982 až 0.833 g/cm3
0.001
0.001 Avg.
42
Isopropylalkohol, Isopropanol, IPA (C3H8O)
% hmotnost/hmotnost
0 až 80 %
0.1
0.25 Avg.
41
Isopropylalkohol, Isopropanol, IPA (C3H8O)
% objem/objem
0 až 83 %
0.1
0.25 Avg.
40
Isopropylalkohol, Isopropanol, IPA (C3H8O)
bod tuhnutí
0 až -40 °C
1
1
307
Javorový sirup - teplota nad 30 °C
Brix
0 až 85 °Bx
1
0.5
306
Javorový sirup - teplota pod 30 °C
Brix
0 až 85 °Bx
0.1
0.1
111
Krev - lidé
hustota
0.9982 až 1.0403 g/cm3
0.0001
0.0002
109
Krev - lidé
celkový obsah sušiny (pevné látky)
0 až 15 %
0.1
0.1
108
Krev - lidé
celkový obsah sérových proteinů určený refraktometricky (TPr)
1 až 14 g/dl
0.1
0.1
110
Krev - lidé
specifická hmotnost (D20/20)
1.0000 až 1.0430
0.0001
0.0002
106
Krev - morče a králík
sérové proteiny
0 až 10 g/100 ml
0.1
0.1
107
Krev - morče a králík
celkový obsah sušiny (pevné látky)
0 až 12.3 %
0.1
0.1
105
Krev - zvířata
celkový obsah sérových proteinů určený refraktometricky (TPr)
1 až 14 g/dl
0.1
0.1
597
Kukuřičný sirup - 26 D.E.
% Dry Substance
0 až 81 %
0.1
0.1
471
Kukuřičný sirup - 28 D.E.
% Dry Substance
0 až 85 %
0.1
0.1
479
Kukuřičný sirup - 36 D.E.
% Dry Substance
0 až 82 %
0.1
0.1
605
Kukuřičný sirup - 42 D.E.
% Dry Substance
0 až 82 %
0.1
0.1
503
Kukuřičný sirup - 43 D.E.
% Dry Substance
0 až 82 %
0.1
0.1
519
Kukuřičný sirup - 53 D.E.
% Dry Substance
0 až 85 %
0.1
0.1
613
Kukuřičný sirup - 62 D.E.
% Dry Substance
0 až 84 %
0.1
0.1
527
Kukuřičný sirup - 63 D.E.
% Dry Substance
0 až 85 %
0.1
0.1
543
Kukuřičný sirup - 66 D.E.
% Dry Substance
0 až 85 %
0.1
0.1
551
Kukuřičný sirup - 95 D.E.
% Dry Substance
0 až 85 %
0.1
0.1
567
Kukuřičný sirup - HIGH FRUCTOSE - 42%
% Dry Substance
0 až 85 %
0.1
0.1
575
Kukuřičný sirup - HIGH FRUCTOSE - 55%
% Dry Substance
0 až 85 %
0.1
0.1
495
Kukuřičný sirup - HIGH MALTOSE - 34%
% Dry Substance
0 až 85 %
0.1
0.1
487
Kukuřičný sirup - HIGH MALTOSE - 34%
% Dry Substance
0 až 85 %
0.1
0.1
157
Kyselina chlorovodíková, kyselina solná (HCl)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.120
0.001
0.0005
631
Kyselina chlorovodíková, kyselina solná (HCl)
hmotnostní obsah vody
0 až 20 %
0.1
0.1
156
Kyselina chlorovodíková, kyselina solná (HCl)
hustota
0.998 až 1.198 g/cm3
0.001
0.0005
155
Kyselina chlorovodíková, kyselina solná (HCl)
% hmotnost/hmotnost
0 až 40 %
0.1
0.1
114
Kyselina citronová (C6H8O7)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.135
0.001
0.0003
113
Kyselina citronová (C6H8O7)
% hmotnost/hmotnost
0 až 30 %
0.1
0.1
158
Kyselina dusičná (HNO3)
hustota
1.000 až 1.2466 g/cm3
0.001
0.001
160
Kyselina dusičná (HNO3)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.2466
0.001
0.001
159
Kyselina dusičná (HNO3)
% hmotnost/hmotnost
0 až 40 %
0.1
0.15
330
Kyselina fosforečná (H3PO4)
hustota
0.998 až 1.254 g/cm3
0.001
0.001
328
Kyselina fosforečná (H3PO4)
% hmotnost/hmotnost
0 až 40 %
0.1
0.1
331
Kyselina fosforečná (H3PO4)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.256
0.001
0.001
56
Kyselina mléčná (C3H6O3)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.187
0.001
0.001
55
Kyselina mléčná (C3H6O3)
% hmotnost/hmotnost
0 až 80 %
0.1
0.1
358
Kyselina octová (C2H4O2)
% objem/objem
0 až 55 %
0.1
0.25
359
Kyselina octová (C2H4O2)
hustota
0.9980 až 1.0650 g/ml
0.0001
0.0003
362
Kyselina octová (C2H4O2)
bod tuhnutí
0 až -13 °C
1
1
357
Kyselina octová (C2H4O2)
% hmotnost/hmotnost
0 až 64 %
0.1
0.25
627
Kyselina octová (C2H4O2)
molarita
0 až 10.62 mol/l
0.01
0.05
360
Kyselina octová (C2H4O2)
specifická hmotnost (D20/20)
1.0000 až 1.0669
0.0001
0.0003
119b
Kyselina sírová, vitriol (H2SO4)
hustota - při 20 °C
1.000 až 1.496 g/ml
0.001
0.001
117
Kyselina sírová, vitriol (H2SO4)
% hmotnost/hmotnost
0 až 60 %
0.1
0.1
119
Kyselina sírová, vitriol (H2SO4)
hustota
0.998 až 1.498 g/cm3
0.001
0.001
118
Kyselina sírová, vitriol (H2SO4)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.5012
0.001
0.001
119c
Kyselina sírová, vitriol (H2SO4)
hustota - při 30 °C
0.996 až 1.485 g/ml
0.001
0.001
595
Kyselina vinná, E334 (C4H6O6)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.336
0.001
0.001
596
Kyselina vinná, E334 (C4H6O6)
stupnice Baumé (20 °C)
0 až 36.5 °Bé
0.1
0.1
594
Kyselina vinná, E334 (C4H6O6)
hustota
0.998 až 1.334 g/cm3
0.001
0.001
593
Kyselina vinná, E334 (C4H6O6)
% hmotnost/hmotnost
0 až 60 %
0.1
0.1
200
Mannitol
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.055
0.001
0.0005
199
Mannitol
% hmotnost/hmotnost
0 až 15 %
0.1
0.1
201
Mannitol
0 až 158 g/l
1
1
27
Methanol, metanol, methylalkohol, karbinol, dřevný (dřevitý) líh (CH3OH)
% objem/objem
84 až 100 %
0.1
0.5 / 0.25 / 0.2
26
Methanol, metanol, methylalkohol, karbinol, dřevný (dřevitý) líh (CH3OH)
specifická hmotnost (D20/20)
0.849 až 0.793
0.001
0.005
22
Methanol, metanol, methylalkohol, karbinol, dřevný (dřevitý) líh (CH3OH)
bod tuhnutí
0 až -39 °C
0.1
1.5
25
Methanol, metanol, methylalkohol, karbinol, dřevný (dřevitý) líh (CH3OH)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 0.935
0.001
0.005
28
Methanol, metanol, methylalkohol, karbinol, dřevný (dřevitý) líh (CH3OH)
% hmotnost/hmotnost
80 až 100 %
0.1
0.4 / 0.3 / 0.2
24
Methanol, metanol, methylalkohol, karbinol, dřevný (dřevitý) líh (CH3OH)
% hmotnost/hmotnost
0 až 40 %
0.1
0.7
23
Methanol, metanol, methylalkohol, karbinol, dřevný (dřevitý) líh (CH3OH)
% objem/objem
0 až 45 %
0.1
0.7
592
Methyldiethanolamin (MDEA)
% hmotnost/hmotnost
0 až 100 %
0.1
0.2
97
Moč - kočky
celkový obsah sušiny (pevné látky)
0 až 30 %
0.1
0.1
96
Moč - kočky
specifická hmotnost (D20/20)
1.0000 až 1.1200
0.0001
0.0005
103
Moč - králík
specifická hmotnost (D20/20)
1.0000 až 1.0840
0.0001
0.0005
104
Moč - králík
celkový obsah sušiny (pevné látky)
0 až 19 %
0.1
0.1
93
Moč - lidé
specifická hmotnost (D20/20)
1.0000 až 1.0450
0.0001
0.0005
94
Moč - lidé
celkový obsah sušiny (pevné látky)
0 až 11 %
0.1
0.1
95
Moč - lidé
celkový obsah sušiny (pevné látky)
0 až 11.5 g/l
0.1
0.1
101
Moč - morče a králík
specifická hmotnost (D20/20)
1.0000 až 1.1030
0.0001
0.0005
102
Moč - morče a králík
celkový obsah sušiny (pevné látky)
0 až 21 %
0.1
0.1
100
Moč - velká zvířata
celkový obsah sušiny (pevné látky)
0 až 11.5 g/l
0.1
0.1
98
Moč - velká zvířata
specifická hmotnost (D20/20)
1.0000 až 1.0650
0.0001
0.0005
99
Moč - velká zvířata
celkový obsah sušiny (pevné látky)
0 až 11 %
0.1
0.1
187
Močovina, diamid kyseliny uhličité, urea, karbamid (CH4N2O)
hustota
1.000 až 1.1313 g/cm3
0.001
0.0003
190
Močovina, diamid kyseliny uhličité, urea, karbamid (CH4N2O)
Parts Per Thousands
0 až 460 ppt
1
1
630
Močovina, diamid kyseliny uhličité, urea, karbamid (CH4N2O)
hustota
1000.0 až 1131.3 kg/m3
0.1
0.3
185
Močovina, diamid kyseliny uhličité, urea, karbamid (CH4N2O)
% hmotnost/hmotnost
0 až 51 %
0.1
0.1
629
Močovina, diamid kyseliny uhličité, urea, karbamid (CH4N2O)
Refrakční index, index lomu světla (nD)
1.3330 až 1.4140
0.0001
0.0001
628
Močovina, diamid kyseliny uhličité, urea, karbamid (CH4N2O)
molarita
0 až 8.6 mol/l
0.01
0.02
186
Močovina, diamid kyseliny uhličité, urea, karbamid (CH4N2O)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.1333
0.001
0.0002
189
Močovina, diamid kyseliny uhličité, urea, karbamid (CH4N2O)
bod tuhnutí
0 až -17 °C
1
0.1
673
Mořská voda
Konduktivita, měrná elektrická vodivost - při 25 °C
0 až 110 mS/cm
0.1
0.5
59
Mořská voda
salinita
0 až 155 ppt
1
1
58
Mořská voda
specifická hmotnost (D20/20)
1.0000 až 1.1180
0.0001
0.0005
175
Mořská voda
hustota Sigma/t @ 20 °C
-2 až 116
0.1
0.5
173
Mořská voda
Practical Salinity Units (PSU)
0 až 155 PSU
1
1
670
Mořská voda
specifická hmotnost (D25/25)
1.0000 až 1.0626
0.0001
0.0005
672
Mořská voda
hustota 25 °C
997 až 1059 kg/m3
0.1
0.5
174
Mořská voda
hustota Sigma/t @ 15 °C
0 až 119
0.1
0.5
674
Mořská voda
hustota Sigma/t @ 25 °C
-3 až 59
0.1
0.5
178
Mořská voda
Konduktivita, měrná elektrická vodivost - při 20 °C
0 až 100 mS/cm
0.1
0.5
176
Mořská voda
hustota
0.9980 až 1.0360 g/cm3
0.0001
0.0005
177
Mořská voda
hustota
998 až 1036 kg/m3
0.1
0.5
57
Mořská voda
% hmotnost/hmotnost
0 až 15.5 %
0.1
0.1
180
Mořská voda
chlorinita
0 až 85.5 ppt
0.1
0.5
179
Mořská voda
Konduktivita, měrná elektrická vodivost - při 15 °C
0 až 89.9 mS/cm
0.1
0.5
346
Octan draselný, ethanoát draselný (CH3COOK)
bod tuhnutí
0 až -59 °C
1
1
344
Octan draselný, ethanoát draselný (CH3COOK)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.333
0.001
0.001
341
Octan draselný, ethanoát draselný (CH3COOK)
% hmotnost/hmotnost
0 až 60 %
0.1
0.12
343
Octan draselný, ethanoát draselný (CH3COOK)
hustota
0.998 až 1.337 g/ml
0.001
0.001
466
Odpadní mléko (nevhodné pro mlékárenské zpracování a ošetření)
celkový obsah sušiny (pevné látky)
5 až 15 %
0.1
0.5
633
Peroxid vodíku (H2O2)
% hmotnost/hmotnost
0 až 100 %
0.1
0.2
806
Pivo
stupnice Balling
0 až 30 °Bg
0.1
0.1
801
Pivo
stupnice Plato
0 až 30 °P
0.1
0.1
799
Pivo
stupnice Brix
0 až 30 °Bx
0.1
0.1
804
Pivo (mladina)
Brewer's Points (20 °C)
0 až 127 Brewer's Points
0.1
0.5
800
Pivo (mladina)
rozpuštěné látky
0 až 30
0.1
0.1
802
Pivo (mladina)
specifická hmotnost (D20/20 °C)
1.000 až 1.127
0.001
0.001
354
Polyethylenglykol (PEG300)
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.5
650
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 1.22)
0 až 50 Units
0.1
0.10
659
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 1.79)
0 až 50 Units
0.1
0.15
665
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 1.75)
0 až 50 Units
0.1
0.15
668
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 1.2)
0 až 50 Units
0.1
0.1
667
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 1.1)
0 až 50 Units
0.1
0.15
654
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 1.78)
0 až 50 Units
0.1
0.17
657
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 1.16)
0 až 50 Units
0.1
0.1
651
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 3.11)
0 až 100 Units
0.1
0.30
666
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 1.7)
0 až 50 Units
0.1
0.15
663
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 0.9)
0 až 20.7 Units
0.1
0.1
661
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 2.77)
0 až 100 Units
0.1
0.25
669
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 1.4)
0 až 50 Units
0.1
0.1
653
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 1.34)
0 až 50 Units
0.1
0.12
655
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 2.7)
0 až 100 Units
0.1
0.25
652
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 2.50)
0 až 100 Units
0.1
0.25
662
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 1.87)
0 až 50 Units
0.1
0.12
664
Procesní (obráběcí, řezná) kapalina
Faktor (Brix x 2.0)
0 až 50 Units
0.1
0.15
10
Propylenglykol
specifická hmotnost (D20/20)
1.0000 až 1.0460
0.0001
0.0001
9
Propylenglykol
bod tuhnutí
0 až -51 °C
1
1
6
Propylenglykol
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.1
7
Propylenglykol
% hmotnost/hmotnost
0 až 100 %
0.1
0.1
445
Propylenglykol - % voda
% vody (objem/objem)
100 až 0 %
1
0.1
1
Refrakční index, index lomu světla (nD)
1.3330 až 1.5000
0.0001
0.0001
436
Sacharóza, řepný cukr, třtinový cukr, muskovado, stolní (konzumní) cukr (C12H22O11)
specifická hmotnost (D20/20)
1.0000 až 1.4147
0.0001
0.0004
441
Sacharóza, řepný cukr, třtinový cukr, muskovado, stolní (konzumní) cukr (C12H22O11)
stupnice Baumé
0 až 42.5 °Bé
0.01
0.05
440
Sacharóza, řepný cukr, třtinový cukr, muskovado, stolní (konzumní) cukr (C12H22O11)
stupnice Plato
0 až 30 °P
0.1
0.1
437
Sacharóza, řepný cukr, třtinový cukr, muskovado, stolní (konzumní) cukr (C12H22O11)
hustota
0.9980 až 1.4119 g/cm3
0.0001
0.0004
634
Sacharóza, řepný cukr, třtinový cukr, muskovado, stolní (konzumní) cukr (C12H22O11) - obsah ASH
% hmotnost/hmotnost
0.0000 až 0.3400 %
0.01
0.0001
768
Sojové mléko, sojový nápoj
koncentrace bílkovin
0 až 9
0.1
0.1
767
Sojové mléko, sojový nápoj
pevné látky
0 až 20 %
0.1
0.1
204
Sorbitol, sorbit, D-glucitol (C6H14O6)
0 až 158 g/l
1
1
203
Sorbitol, sorbit, D-glucitol (C6H14O6)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.055
0.001
0.0005
202
Sorbitol, sorbit, D-glucitol (C6H14O6)
% hmotnost/hmotnost
0 až 15 %
0.1
0.1
332
Splenda - Consumer
% hmotnost/hmotnost
1 až 45 %
0.1
0.1
308
Stupnice 10440VP
arbitrární jednotky
0 až 30 AU
0.1
0.1
336
Sukralóza - čistá, E955 (C12H19Cl3O8)
% hmotnost/hmotnost
0 až 28 %
0.1
0.1
322
Síran amonný ((NH4)2SO4)
hustota
0.998 až 1.228 g/ml
0.001
0.001
320
Síran amonný ((NH4)2SO4)
% hmotnost/hmotnost
0 až 40 %
0.1
0.1
323
Síran amonný ((NH4)2SO4)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.230
0.001
0.001
372
Síran hořečnatý, epsomská sůl, hořká sůl (MgSO4)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.298
0.001
0.001
371
Síran hořečnatý, epsomská sůl, hořká sůl (MgSO4)
hustota
0.998 až 1.296 g/ml
0.001
0.001
369
Síran hořečnatý, epsomská sůl, hořká sůl (MgSO4)
% hmotnost/hmotnost
0 až 26 %
0.1
0.1
169
Síran měďnatý (modrá skalice, modrý vitriol)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.209
0.001
0.001
172
Síran měďnatý (modrá skalice, modrý vitriol)
0 až 0.218 g/ml
0.001
0.001
171
Síran měďnatý (modrá skalice, modrý vitriol)
% hmotnost/hmotnost
0 až 18 %
0.1
0.1
170
Síran měďnatý (modrá skalice, modrý vitriol)
hustota
1.000 až 1.206 g/cm3
0.001
0.001
191
Thiokyanát sodný (NaSCN)
% hmotnost/hmotnost
0 až 60 %
0.1
0.1
192
Thiokyanát sodný (NaSCN)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.3677
0.001
0.0002
193
Thiokyanát sodný (NaSCN)
hustota
0.9982 až 1.3653 g/cm3
0.001
0.0003
383
Triethylenglykol (TEG)
% hmotnost/hmotnost
0 až 100 %
0.1
0.12
382
Triethylenglykol (TEG)
% objem/objem
0 až 100 %
0.1
0.12
385
Triethylenglykol (TEG)
bod tuhnutí
0 až -35 °C
1
0.25
692
Triethylenglykol (TEG)
hmotnostní obsah vody
0 až 100 %
0.1
0.12
387
Triethylenglykol (TEG)
hustota
0.9980 až 1.1235 g/cm3
0.0001
0.0002
386
Triethylenglykol (TEG)
specifická hmotnost (D20/20)
1.0000 až 1.1255
0.0001
0.0002
590
Triethylenglykol (TEG)
bod varu
100 až 160 °C @ 760 mmHg
1
2
388
UCON Quenchant A - DOW
% objem/objem
0 až 60 %
0.1
0.1
390
UCON Quenchant E - DOW
% objem/objem
0 až 75 %
0.1
0.1
391
UCON Quenchant HT - DOW
% objem/objem
0 až 60 %
0.1
0.1
638
Uhličitan sodný, soda na praní (Na2CO3)
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.159
0.001
0.001
636
Uhličitan sodný, soda na praní (Na2CO3)
0 až 180 g/kg
1
1
635
Uhličitan sodný, soda na praní (Na2CO3)
% hmotnost/hmotnost
0 až 18 %
0.1
0.1
637
Uhličitan sodný, soda na praní (Na2CO3)
hustota
0.998 až 1.157 g/cm3
0.001
0.001
194
Víno (metoda: Alkohol stanovený pomocí destilace)
Metoda OIV (% objem/objem)
0 až 30 %
0.1
0.25
195
Víno (metoda: Alkohol stanovený pomocí destilace)
specifická hmotnost (D20/20)
1.0000 až 0.9640
0.0001
0.0003
124
Víno - vinné hrozny, vinný mošt
stupnice Baumé
0 až 16 °Bé
0.1
0.1
126
Víno - vinné hrozny, vinný mošt
stupnice KMW
0 až 34 °KMW
0.1
0.1
125
Víno - vinné hrozny, vinný mošt
stupnice Oechsle
0 až 129 °Oe
1
0.5
128
Víno - vinné hrozny, vinný mošt
potenciální výtěžek alkoholu
0 až 18 %
0.1
0.1
121
Víno - vinné hrozny, vinný mošt
stupnice Plato
0 až 30 °P
0.1
0.1
122
Víno - vinné hrozny, vinný mošt
specifická hmotnost (D20/20)
1.000 až 1.130
0.001
0.0005
123
Víno - vinné hrozny, vinný mošt
hustota
0.998 až 1.129 kg/l
0.001
0.0005
196
Víno - vinné hrozny, vinný mošt
hmotnostní podíl, hmotnostní zlomek
0 až 85
0.1
0.1
129
Víno - vinné hrozny, vinný mošt
cukernatost
0 až 308 g/l
1
1
127
Víno - vinné hrozny, vinný mošt
stupnice Babo
0 až 34 °Babo
0.1
0.1
130
Víno - vinné hrozny, vinný mošt
cukernatost
0 až 273 g/kg
1
1
120
Víno - vinné hrozny, vinný mošt
stupnice Balling
0 až 30 °Bg
0.1
0.1
324
Včelí med
% rozpustných látek (rozpustné sušiny)
75 až 87 %
0.1
0.06
327
Včelí med
hustota
1.359 až 1.443 g/cm3
0.001
0.0005
326
Včelí med
specifická hmotnost (D20/20)
1.3616 až 1.4457
0.001
0.0005
325
Včelí med
obsah vody (AOAC)
13 až 30 %
0.1
0.06