Refraktometr ve strojírenství

Tepelné stroje, technická zařízení budov

V oboru technických zařízení budov nalezne uplatnění především refraktometr pro měření teplonosných kapalin na bázi etylenglykolu a propylenglykolu. Původním určením je to refraktometr pro motoristy - na testování provozních kapalin. Tento model je však možné použít i jako refraktometr pro tepelné čerpadlo, refraktometr pro sluneční kolektory, refraktometr pro chladicí kapaliny atp.

Obdobně lze použít refraktometr pro teplonosné kapaliny na bázi etylenglykolu a na bázi propylenglykolu nebo refraktometr pro teplonosné kapaliny na bázi glycerínu/gycerolu.

Pro směsi nezámrzných látek lze použít univerzální refraktometr se stupnicí refrakčního indexu nebo refraktometr se stupnicí Brix - záleží na tom, jaké jednotky uvádí výrobce nezámrzné směsi ve své dokumentaci.

Kovoobráběcí průmysl

V kovoobráběcím průmyslu nalezne uplatnění refraktometr pro měření olejových emulzí, chladicích emulzí pro kovoobráběcí stroje a nástroje. Pro emulze s nízkými koncentracemi nabízíme model s menším rozsahem stupnice a pohodlnějším odečetem nízkých hodnot.

Ropné látky, ropné skvrny

Pro tyto účely je vhodný univerzální refraktometr na ropné látky a ropné skvrny na vodě, který měří přímo refrakční index testované kapaliny.