Podmínky používání webu, Ochrana dat, Správa Cookies

Podmínky užití

Obsah tohoto webu (všechny fotografie, výpočetní pomůcky, jakož i všechny doprovodné texty atd.) je majetkem Františka Reinberka. Pokud byste měli zájem o využití obsahu pro vaše potřeby, je vaší povinností mě předem kontaktovat a vyžádat si souhlas.

Informace, poskytované na tomto webu, jsou vytvořeny s nejlepším vědomím a svědomím autora. Vezměte prosím na vědomí, že vzhledem ke složitosti celé problematiky a neustálému vědecko-technickému pokroku, ani nemohou být kompletní. Autor tudíž nenese žádnou zodpovědnost za jejich případnou nepřesnost či nekompletnost. Autor není odpovědný ani za žádné přímé, náhodné, následné, nepřímé nebo trestní škody vyplývající z použití obsahu této webové stránky.

V žádném případě neseme odpovědnost za žádné škody vyplývající ze ztráty dat, ztráty zisku plynoucího z neuskutečněné dodávky. Stejně tak neseme odpovědnost za žádné škody vyplývající z použití nebo výkonu našich výpočetních pomůcek, softwaru, dokumentů nebo neschopnosti poskytovat služby či informace dostupné na tomto webu.

Zasláním podkladů potřebných pro vyhodnocení vašeho požadavku, souhlasíte s tím, že tento materiál použijeme (samozřejmě s respektováním ochrany vašich osobních údajů) pro další účely, včetně jejich reprodukce, publikace a (pře)posílání.

Upozorňujeme, že tyto podmínky užití webu mohou být kdykoliv změněny. Souhlasíte s tím, že takovými změnami budete zavázáni i s ohledem na dřívější užití našich informací a služeb, a proto byste měli navštěvovat tuto stránku pokaždé, když navštívíte tento web.

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

Cookies

Když navštívíte náš web, odešleme do vašeho počítače či mobilního zařízení malé soubory, které se nazývají Cookies.

Co jsou to Cookies?

Cookies umožňují našemu webu zapamatovat si návštěvníka a nabídnout mu web ve stavu, v jakém jej při předchozí návštěvě opustil. Tato vazba mezi naším webem a vaším počítačem je držena dokud si u sebe Cookies nevymažete anebo dokud platnost souboru Cookies nevyprší.

Cookies na našem webu zajištují následující funkcionalitu:

  • Bez našich Cookies nebude možné zapamatovat si obsah košíku a nebude tedy možné dokončit nákup!
  • Po dobu jednoho roku pro vás držíme obsahu nákupního košíku,
  • Díky Cookies jsme schopni analyzovat chování návštěvníků webu (jaké stránky uživatelé navštěvují, jakou dobu na každé ze stránek strávili, odkud se o našem webu dozvěděli atp.) a následně můžeme vymýšlet vhodná vylepšení.

Jak je možné Cookies ovládat?

Použití Cookies můžete zamítnout v odpovídajícícm nastavení vašeho prohlížeče (Chrome, Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer, Microsoft Edge), nicméně prosím berte na vědomí, že po omezení Cookies nemusí být web plně funkční!

Disclaimer Google Analytics

Na tomto webu je využíván nástroj pro analýzu návštěvnosti webu Google Analytics. Jak již jméno napovídá, nástroj poskytuje firma Google, Inc. ("Google"). Jedná se jednoduše použitelnou aplikaci, který nám pomáhá pochopit, jak návštevníci náš web používají. Vždy, když návštěvníci procházejí ze stránky na stránku, Google Analytics nám říká, na jakou stránku se návštěvník právě dívá (ve svém rozhraní nám zobrazuje konkrétní URL stránky). Aby si nástroj Google Analytics zapamatoval, co uživatel dělal na předchozí stránce, využívají jeho javascriptové kódy HTTP Cookies. Vězte však, že Google Analytics neuchovává žádné osobní údaje návštěvníků tohoto webu. Pro více informaci si prosím přečtěte dokument Google Analytics - ochrana dat. Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováváním vašich údajů společností Google, a to pouze pro výše uvedené účely.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.