Test digitálních refraktometrů na med - porovnání digitálního refraktometru MISCO a Atago

Proč jsme se rozhodli porovnat digitální refraktometry na med?

Čas od času se na nás obracejí zákazníci, kteří mají pochybnosti o výsledcích, které naměřili digitálním refraktometrem na měření vlhkosti medu Atago PAL-22S. Rozhodli jsme se proto provést test, ve kterém bychom vysvětlili, proč k těmto pochybnostem dochází a jak se jim vyhnout.

A protože v naší nabídce máme také další digitální refraktometr na med, velmi přesný refraktometr MISCO-HONEY (případně MISCO-HONEY2) a slýcháme rovněž otázky jako: "proč se cena refraktometrů výrazněji liší?", "jaké jsou mezi oběma digitálními refraktometry rozdíly, když oba měří obsah vody v medu, tak by přece měly zobrazovat stejné výsledky?", rozhodli jsme se proto dát oba refraktometry vedle sebe a porovnat je při měření za stejných podmínek.

Celkem jsme provedli dvě poměrně dlouhé série měření medu, a samozřejmě, před započetím každé série měření byly oba refraktometry provozně zkalibrovány (justovány) destilovanou vodou, což je nutné, abychom měli jistotu, že oba refraktometry nebudou mít počáteční odchylku a do naměřených výsledků nezaneseme trvalou chybu.
Výsledky jsme zaznamenali do časosběrné tabulky a obě testovací série si můžete prohlédnout na videu.

Dost bylo úvodního povídání, pojďme se podívat na to, jak porovnávací měření probíhala a jaké byly výsledky.

První série měření medu digitálními refraktometry Atago PAL-22S a MISCO-HONEY

Med pro testování jsme odebrali z vrchní vrstvy medu uskladněného v sudu, pro snadnou manipulaci jsme ho umístili do malé skleničky. Množství bohatě vystačilo na oba dva testy a následně i na oslazení čaje.
Malou lžičkou jsme nanesli trochu objemnější vzorky medu na hranoly obou testovaných refraktometrů, oba refraktometry tedy měřily velmi podobný, dá se říci i totožný med, a čistě teoreticky i výsledky měly být shodné. Ale...

Hned při prvním měření byl rozdíl obou refraktometrů 2 % vlhkosti, což je velmi mnoho. Refraktometr Atago PAL-22S o měřeném medu tvrdí, že je kvalitnější (11,9 %), než tvrdí refraktometr MISCO-HONEY (13,9 %).
Každého samozřejmě hned napadne otázka, který z refraktometrů má pravdu, který měří přesněji?
Abychom minimalizovali pochybnosti, pouhým stiskem tlačítka jsme měření téměř okamžitě zopakovali.
Hodnota refraktometru MISCO-HONEY zůstala stejná, hodnota na refraktometru Atago PAL-22S narostla. S dalšími měřeními se vše opakovalo se stejným výsledkem – během počátečních 2 minut došlo na refraktometru Atago PAL-22S ke změně o +0,5 %, zatímco digitální refraktometr MISCO-HONEY ukazoval stále 13,9 %.
Změna naměřené hodnoty na refraktometru Atago PAL-22S se dá vysvětlit tím, že při použití objemnějšího vzorku je potřeba počkat, než se vrstvy medu na hranolu poskládají a jejich pohyb přestane ovlivňovat refrakční index. Jeho měřicí senzor a software se s tímto jevem nedokáže vyrovnat tak dobře, jako senzor refraktometru MISCO-HONEY.

S tímto poznatkem jsme měření průběžně opakovali a sledovali, zda a jak se naměřené hodnoty obsahu vody v medu budou měnit i nadále. V této souvislosti je potřeba zmínit, že otevřený vzorek medu může absorbovat vzdušnou vlhkost a lze tedy předpokládat, že se naměřené hodnoty budou zvyšovat, a to na obou přístrojích.
I když na refraktometru MISCO to bude pomaleji, protože je vybaven krytkou měřeného vzorku, která absorpci eliminuje.

Test trval celkem cca 14 minut, v jeho průběhu jsme zkoušeli měřicí hranol refraktometru Atago PAL-22S zastínit provizorní krytkou, abychom zjistili, zda naměřená hodnota vlhkosti medu není ovlivňována okolním světlem, na což jsou náchylné zejména velmi levné digitální refraktometry. Na refraktometr Atago PAL-22S okolní světlo nemělo zásadní vliv, s běžným vnitřním osvětlením se přístroj vyrovnal dobře.
Nakonec, dle předpokladů, oba refraktometry naměřenou zvýšenou hodnotu zobrazily, ve finále se hodnoty zastavily na 14,2 % obsahu vody v medu v případě refraktometru MISCO-HONEY a 13,3 % v případě refraktometru Atago PAL-22S.
Z relativního pohledu se za 14 minut měření hodnoty na digitálním refraktometru MISCO-HONEY změnily o +0,3 % (z 13,9 na 14,2 % – tedy naprosto minimálně), na digitálním refraktometru Atago PAL-22S o +1,4 % (z 11,9 na 13,3 % – což je rozdíl jedné kvalitativní úrovně medu).

Níže uvádíme tabulku s klíčovými časy měření, jejich výsledky a pod tabulkou můžete celé porovnávací měření shlédnout na videu.

Čas Atago PAL-22S
[%]
MISCO-HONEY
[%]

Rozdíl
Atago - MISCO
[%]

Poznámka

00:45 11,9 13,9 -2,0
00:51 12,0 13,9 -1,9
01:11 12,1 13,9 -1,8
01:31 12,2 13,9 -1,7
01:50 12,3 13,9 -1,6
02:04 12,3 14,0 -1,7
02:12 12,4 13,9 -1,5
02:18 12,4 14,0 -1,6
02:42 12,5 14,0 -1,5
03:10 12,6 14,0 -1,4
03:55 12,7 14,1 -1,4
04:21 12,8 14,1 -1,3
04:35 12,8 14,1 -1,3 se zakrytím senzoru Atago (neovlivňuje výsledek)
05:18 12,9 14,1 -1,2
06:12 13,0 14,1 -1,1
07:19 13,1 14,1 -1,0
07:48 13,1 14,2 -1,1
08:19 13,1 14,2 -1,1
08:33 13,1 14,2 -1,1 se zakrytím senzoru Atago (neovlivňuje výsledek)
08:51 13,2 14,2 -1,0 stále se zakrytím senzoru Atago (výsledek se změnil)
09:09 13,2 14,2 -1,0 stále se zakrytím senzoru Atago (neovlivňuje výsledek)
09:55 13,2 14,2 -1,0 stále se zakrytím senzoru Atago (neovlivňuje výsledek)
10:27 13,2 14,2 -1,0 opět s odkrytým senzorem Atago
10:35 z refraktometru Atago jsme odebrali cca polovinu vzorku, abychom otestovali, zda se naměřené hodnoty změní
10:54 13,2 14,2 -1,0
11:10 13,3 14,2 -0,9
12:34 13,3 14,2 -0,9
13:24 13,3 14,2 -0,9

Druhá série měření medu digitálními refraktometry Atago PAL-22S a MISCO-HONEY

Ve druhé části testu digitálních refraktometrů na med jsme zmenšili množství testovaného medu přibližně na polovinu, abychom eliminovali jev skládání vrstev medu, případně snížili množství obsažených bublinek, které mají na lom světla samozřejmě také vliv. Ale co je nejdůležitější - med ve skleničce jsme před nanesením na měřicí hranol refraktometru zhruba minutu míchali, aby měřený vzorek byl co možná nejhomogenější.

Hned od počátku testu bylo jasně zřetelné, že hodnoty zobrazené oběma digitálními refraktometry jsou v případě dobře homogenizovaného vzorku velmi podobné, až totožné.

Níže je opět uvedena tabulka s klíčovými časy měření a jejich výsledky, následuje opět videozáznam porovnávacího testu.

Čas Atago PAL-22S
[%]
MISCO-HONEY
[%]

Rozdíl
Atago - MISCO
[%]

Poznámka

00:31 14,5 14,3 +0,2
00:38 14,5 14,4 +0,1
00:47 14,5 14,4 +0,1
01:29 14,5 14,4 +0,1
02:47 14,5 14,4 +0,1
03:30 na refraktometru Atago PAL-22S jsme zkusili vzorek trochu promíchat a zbavit ho bublinek
03:48 14,5 - -
03:57 14,6 14,5 +0,1
04:06 14,5 14,5 0,0
04:20 14,6 14,5 +0,1
04:28 14,5 14,5 0,0
05:26 14,5 14,5 0,0
05:43 14,5 14,5 0,0
06:03 14,5 14,5 0,0
06:41 14,5 14,5 0,0
07:18 14,6 14,5 +0,1
07:27 14,5 14,5 0,0
08:20 14,6 14,5 +0,1
08:37 14,6 14,5 +0,1

Vyhodnocení

Z obou částí měření je jasně vidět, že refraktometr MISCO-HONEY měří přibližně stejné výsledky hned od samého začátku i bez ohledu na to, jak dobře je vzorek připravený.

Refraktometr Atago PAL-22S měří také velmi přesně, ale je potřeba dbát na dobrou přípravu (homogenizaci) měřeného vzorku medu a pro jistotu provést více opakovaných měření. To ostatně platí pro všechny digitální refraktometry.

Refraktometr Atago PAL-22S je přesný přístroj, vyžaduje ale dobře proškolenou a zodpovědnou obsluhu. Naproti tomu, profesionální obchodníci medem, kteří chtějí ušetřit nejen čas, ale i správně ocenit vykupovaný med, by měli zvážit pořízení velmi přesného digitálního refraktometru MISCO-HONEY.