Refraktometr ve zdravotnictví, chovatelství a veterinárním lékařství

Krev a moč

Refraktometr na moč obsahuje tři stupnice pro měření vybraných vlastností tělních tekutin, konkrétně veličin jako specifická hmotnost moči, refrakční index a sérové proteiny.

Krev a moč zvířat (kočky, psi a ostatní velká zvířata)

Při výzkumu specifické hmotnosti moči koček a moči ostatních zvířat (např. i psů) se došlo k závěru, že ačkoliv je hodnota specifické hmotnosti stejná, refrakční index moči je rozdílný. Proto máme v nabídce specializovaný refraktometr pro veterinární účely. Tento refraktometr má tři stupnice, dvě pro měření specifické hmotnosti moči a jednu pro měření sérových proteinů.

Chov koní a hovězího dobytka, zootechnika

V moderním přístupu chovu koní a hovězího dobytka nalezne uplatnění univerzální refraktometr Brix, kterým lze měřit kvalitu mleziva (colostrum, kolostrum).
Několika na sobě nezávislými vědeckými studiemi bylo ověřeno, že kravské mlezivo lze považovat za kvalitní, pokud naměřená hodnota dosahuje min. 21 až 22 °Bx. Testována byla jak mleziva nativní, tak mleziva zmražená.
Odborný článek o měření kvality mleziva refraktometrem naleznete na specializovaném webu www.zootechnika.cz.
Další informace naleznete v Certifikované metodice pro faremní kontrolu imunitní vybavenosti telat od Výzkumnéhoústavu veterinárního lékařství.

Chov mořských ryb

Pro chovatele mořských ryb nabízíme refraktometr pro měření salinity vody se dvěma stupnicemi. Salinita je měřena v rozsahu 0 až 100 ‰ a specifická hmotnost slané vody v rozsahu 1.000 až 1.070. Samozřejmě je možné jej použít i pro bazény s mořskou vodou, velmi zředěné slané roztoky, pro měření slaných minerálních vod nebo pro kontrolu vody na omývání mořských ryb při jejich prodeji.